KRNOV | V hlavní budově nemocnice, která je majetkem města Krnova, bude v nejbližších dnech zahájena rekonstrukce evakuačního výtahu. Spočívá v kompletní demontáži stávající zdviže a instalaci nového moderního lůžkového evakuačního výtahu. 

Foto: SZZ Krnov

„Stavební práce zahrnují rovněž úpravu vstupů do výtahů, výměnu vstupních dveří do oddělení v jednotlivých podlažích, aby vyhovovaly provozním a požárním požadavkům, nebo kompletní opravu podlah na chodbách před výtahem. Termín dokončení rekonstrukce je stanoven na polovinu července,“ uvedl Pavel Andrle z odboru investic a správy majetku. Stavba bude prováděna za provozu. Průchod kolem výtahu a rovněž provoz na schodišti by neměl být omezen.

Stavbaři se po třech letech vrátí také do bývalé lékařské vily v areálu nemocnice, která je rovněž ve vlastnictví města. To ve vile letos vymění okna a provede rekonstrukci elektroinstalace v ordinaci, kterou v přízemí vybuduje Sdružené zdravotnické zařízení (SZZ) Krnov, jež má objekt v bezplatném užívání. „V současné době vzniká projekt na výměnu oken. Ta se budou měnit v celém objektu kromě přízemí, kde už nová okna jsou. Až budeme mít projektovou dokumentaci, provedeme výběr zhotovitele,“ řekl Pavel Andrle.

V přízemí se nyní nachází dvě zubní ordinace a ordinace praktického lékaře. „Z důvodu velké poptávky po zubní péči v regionu máme záměr zřídit v místě ordinace praktického lékaře třetí zubní ordinaci včetně potřebného zázemí a recepci, která by byla společná pro všechny tři zubní ordinace,“ uvedla provozně-technická náměstkyně SZZ Krnov Alena Motlíčková. Předpokládané stavební náklady související s vybudováním třetí zubní ordinace jsou odhadovány na 2 151 000 Kč bez DPH, elektroinstalaci za zhruba půl milionu korun bude hradit město, zbytek SZZ Krnov.

„V rámci realizace akce bude zakoupena také nová technologie, nábytek a další potřebné vybavení. Do budoucna pak je v plánu zřízení zubní laboratoře ve druhém nadzemním podlaží, což kromě stavebních úprav obnáší pořízení vybavení laboratoře včetně intraorálního 3D scanneru za 3,8 milionu korun,“ uzavřela Alena Motlíčková.

Zdroj: MěÚ Krnov