KRNOV | V druhé etapě průmyslové zóny v Červeném Dvoře zahájila krnovská firma výstavbu svého závodu na výrobu protihlukových hliníkových stěn.

Foto: Vizualizace

„Ve čtvrtek 20. dubna bylo předáno staveniště generálnímu dodavateli stavby s tím, že ukončení výstavby a otevření nového sídla společnosti je plánováno na duben roku 2024,“ uvedl ředitel firmy Marek Witassek.

Firma se v budoucnu chystá zaměstnat 55 až 120 zaměstnanců. „V souvislosti s otevřením nového sídla společnosti samozřejmě budeme přijímat nové zaměstnance, a to především na pozicích vedoucí či mistr výroby, operátor výroby a silniční dělník,“ upřesnil.

Centrem areálu bude pětipodlažní nepodsklepená administrativní budova, ke které budou bezprostředně přiléhat jednopodlažní stavby, jež budou sloužit jako výrobní prostory a zázemí pro pracovníky. Naproti budovy jsou plánovány další skladovací prostory a na zbylých částech pozemku budou prostranství pro parkování služebních vozidel a zaměstnanců tak, aby areál byl samostatný a způsobilý provozu, na který je dimenzován. Zastavěnou plochu by měla z 56 procent zabírat výrobní složka, 33 procent obsadí prostory pro skladování v souvislosti s výrobou a zbytek administrace.

Druhá etapa průmyslové zóny v Červeném Dvoře, která má rozlohu deseti hektarů, je v současné době obsazená z poloviny. Na ploše 31 114 metrů čtverečních od února loňského roku již působí krnovská potravinářská, jejímž hlavním výrobním programem jsou ovocné a proteinové raw tyčinky, ovesné bio kaše, proteinové tyčinky s čokoládou, ořechové krémy a nejnověji také ovocné bonbóny. Zbývajících pět hektarů město stále nabízí investorům. Cena pozemku je minimálně 351 korun za metr čtvereční plus příslušná sazba DPH. V území jsou vybudovány veškeré inženýrské sítě a stavební objekty, jako splašková a dešťová kanalizace, vodovod, elektrická přípojka nízkého napětí a trafostanice, přípojka plynu, chodníky a autobusové zastávky, zóna je napojena na komunikaci I/57.

Zdroj: MěÚ Krnov