KRNOV | Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje, že v pondělí 18. března zahájí opravu povrchu silnice první třídy v Albrechtické ulici, a to od areálu ČSAD po rodinný dům na adrese Albrechtická 220. Práce by měly skončit v pátek 29. března.

Foto: ilustrační Pixabay

V době opravy dojde k úplné uzavírce komunikace v úseku od křižovatky s ulicí Ježnickou po obchvat. Objízdná trasa od Bruntálu ve směru na Město Albrechtice bude vedena po ulicích Bruntálská – Revoluční – Jesenická – Petrovická na obchvat, a to v obou směrech.

„Dopravní obsluha všech nemovitostí v uzavřeném úseku bude zachována, umožněn bude také průjezd vozidel směřujících do nebo z Chomýže a veřejné hromadné dopravy. Rovněž nebude přerušen provoz čerpací stanice, prodejny SIKO a všech firem v bývalém areálu ČSAD,“ uvádí koordinátor městské mobility Michael Cestr s tím, že provoz v opravovaném úseku dlouhém zhruba 600 metrů budou řídit semafory.

Cílem úplné uzavírky a vyznačení objízdné trasy je odvedení tranzitní dopravy, tedy většiny osobních a nákladních vozidel, mimo opravovaný úsek. „Pokud by objížďka nebyla stanovena, tak by vzhledem k rozsahu stavebních prací mohlo docházet k dopravním komplikacím a případnému zpoždění realizace stavby,“ dodává Michael Cestr.

Přestože opravovaným úsekem budou projíždět autobusy veřejné hromadné dopravy, v místě současné zastávky „Krnov, ČSAD“ zastavovat nebudou. „Tato zastávka bude v průběhu stavebních prací dočasně přesunuta zhruba o 220 metrů, a to do blízkosti křižovatky ulic Albrechtická, Chomýžská a Kollárova,“ upřesňuje Michael Cestr.

Investorem stavby je ŘSD, zhotovitelem firma KARETA, která počítá s tím, že 18. a 19. března bude probíhat frézování, od 20. do 23. března provede přípravné práce a k samotné pokládce asfaltu dojde v době od 25. do 29. března. Stanovený harmonogram však může ovlivnit nepřízeň počasí.

mapka

Zdroj: MěÚ Krnov