KRNOVSKO | Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel oznámení k záměru „Pokračování těžby v lomu Kobylí“ (k. ú. Krásné Loučky), který podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Foto: Ilustrační Pixabay

Do oznámení lze po předchozí domluvě nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce krajského úřadu se může k tomuto záměru vyjádřit i veřejnost.

Zdroj: MěÚ Krnov