MSK | Krajští zastupitelé schválili alokaci 30 milionů korun na zvýšení kvality sociálních služeb. Také odsouhlasili poskytnutí návratné finanční výpomoci neziskovkám, které by jinak mohly mít finanční potíže, než obdrží prostředky od státu. Na tuto pomoc kraj poskytne 200 milionů korun.

Foto: MSK

Na zvyšování kvality sociálních služeb přispívá Moravskoslezský kraj pravidelně každý rok. Krajské peníze poskytovatelé sociálních služeb využijí na investiční akce, vybavení nebo také odborné vzdělávání svých pracovníků. V krajském rozpočtu se na tuto důležitou pomoc vyčlenilo celkem 30 milionů korun, o které si mohou požádat organizace zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Krajský úřad bude žádosti o dotace přijímat od 19. do 29. ledna 2024.

Nejrůznější domovy, stacionáře, terénní služby nebo třeba chráněné dílny mohou krajskou dotaci využít například na rekonstrukci objektu, pořízení výtahu nebo třeba klimatizace do pokojů, na nákup vozidel, ale také na zvyšování odbornosti svých pracovníků. Z krajského příspěvku lze hradit také specializovaná odborná školení nebo kurzy.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje i letos odsouhlasilo poskytnutí návratných finančních výpomocí pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti. V našem regionu je téměř 260 sociálních služeb, které na provoz dostávají finance ze státního rozpočtu. Peníze jim ovšem stát posílá až někdy na jaře, takže financování v prvních měsících roku může být pro ně komplikované. Toto složité období jim pomůže překlenout právě krajská návratná finanční výpomoc. Bezmála 200 milionů korun odejde organizacím na účty bezprostředně po podpisu smluv, tedy hned na přelomu roku, tuto výpomoc nám budou sociální služby vracet do poloviny června. Počet žadatelů o tuto podporu má i letos vzestupný trend, potvrdila se tak potřebnost našeho programu.

Zdroj: MSK