KRNOV | Od konce minulého týdne mohou občané v Krnově třídit kovové odpady z domácností do kontejnerů. Mají tmavě šedou barvu a jsou umístěny prozatím na deseti stanovištích kontejnerů na tříděný odpad.

Foto: MěÚ Krnov

„Pro začátek jsme kontejnery umístili na adresy SPC K 50, SPC  R 67, Eduarda Hakena 8, Rooseveltova 51 u domova seniorů, Bruntálská 14, Tyršova 2a, I. P. Pavlova 9 u nemocnice, náměstí Hrdinů 10 u polikliniky, v Nádražní ulici u SOŠ dopravy a cestovního ruchu a u prodejny Albert v Revoluční ulici. Jedná se o testovací množství, které ověří četnost svozů a kvalitu vhozených odpadů. Po čase sběr vyhodnotíme a na základě výsledků rozhodneme, zda počet kontejnerů zvýšíme. Pokud by ale někdo věděl o lokalitě, kde takový kontejner schází už teď, může nás kontaktovat okamžitě,“ uvedla Pavla Hájková z odboru životního prostředí, která požadavky na kontejnery přijímá na e-mailu phajkova@mukrnov.cz.

Do kontejnerů patří plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníkové fólie, jako víčka od jogurtů nebo obaly od čokolád, dále obaly od sprejů, tuby či kovové kanystry. „Co naopak do kontejnerů nepatří jsou silně znečištěné obaly, plechovky od barev a chemikálií a plastové obaly od sladkostí či slaných pochoutek. Lidé by do nich neměli vhazovat ani obaly se zbytky jídla – obal stačí vypláchnout studenou vodou, popřípadě zbytky jídla odstranit papírovou utěrkou či pro vytření obalu použít kousek pečiva,“ řekla Pavla Hájková.

Zdroj: MěÚ Krnov