Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a redakce zpravodajství STA Bruntálsko vám přeje šťastné, veselé a kouzelné vánoční svátky.

Foto: STA Bruntálsko