BRUNTÁL | Výraznou proměnou prochází v těchto týdnech koryto Kobylího potoka v Bruntále. Revitalizaci provádí správce toku, Lesy České republiky s. p., Správa toku pro oblast Povodí Odry.

Foto: MěÚ Bruntál

Cílem úprav je zpomalení odtoku v nově tvarovaném korytě, vytváření meandrů a tůněk v trase od parkoviště Lidlu k rozdělovacímu objektu u Kobylího rybníka a dále k soutoku s Černým potokem. Součástí prací je opevnění břehů, zbudování přístupů k tůňkám a také rekonstrukce břehové zeleně.

V rámci obnovy břehového porostu bude vysazeno podél revitalizovaného toku celkem 21 lip, 3 lísky, 12 jasanů, 34 jeřábů, 4 javory a 28 ks různých keřů.

Revitalizace k přírodě blízkému stavu je přínosná nejen z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody. Výsledkem revitalizace bude zlepšení ekologické funkce plochy v urbanizované krajině, posílení jejích přirozených ekologicko-stabilizačních funkcí a podpora zadržení a akumulace vody v krajině.

Dalším významným očekávaným efektem je obnova ekosystémů vázaných na vodní toky. Přírodě blízký vodní tok se dokáže lépe adaptovat na případné období sucha. Revitalizované koryto Kobylího potoka by také mělo lépe komunikovat s okolním urbanizovaným prostorem.

Celá akce byla řádně projednána s dotčenými subjekty a povolena příslušným vodoprávním úřadem Městského úřadu Bruntál. Dokončena má být v roce 2020.

Zdroj: MěÚ Bruntál

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.