MSK | V Česku už nenajdete okresy, kde by takzvaný koronavirový semafor ministerstva zdravotnictví nehlásil nejvyšší stupeň pohotovosti. Vláda ještě před tím, než se barva semaforu sjednotila, začala zavádět plošná opatření pro celou ČR.

Foto: Mapka MZČR

Od čtvrtka až na výjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb a také omezen pohyb lidí. Domovy mohou lidé opouštět jen při nezbytných cestách do práce, na nákupy, k lékaři či za rodinou, setkávat se mohou maximálně ve dvou, pokud nejde o členy jedné domácnosti.

V Moravskoslezském kraji je i nadále pozorován zvýšený výskyt onemocnění COVID19, který přesahuje při 7denní incidenci počet 481 případů na 100 tisíc obyvatel. Podíl případů u věkové kategorie 65+ se pohybuje okolo 14 % z celkového počtu, tento podíl je způsoben primárně zvýšeným výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.

I přes mírnou stabilizaci situace v Moravskoslezské kraji, dochází k nárůstu v celkových hodnotách u klíčových parametrů, a to je záchyt u seniorní populace, které generuje následný tlak na lůžkovou péči. Zvýšený počet případů v této skupině obyvatel tak vedl v hodnoceném k období k výraznějším počtu nově hospitalizovaných osob, což se projevilo i v nárůstu počtu hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče.

Výskyty, u nichž je prokázán zdroj nákazy, jsou primárně navázány na rodinu či pracoviště, a také výskyty v rámci ve zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytovatelů sociální služeb, kde se jedná o výraznější záchyty, které následně generují vyšší počet hospitalizací. Na základě analýzy příslušných parametrů pro zařazení do jednotlivých stupňů pohotovosti, včetně epidemiologických kritérií, bylo rozhodnuto, že Moravskoslezský kraj bude v tomto hodnoceném období zařazen do stupně pohotovosti III, tzv. červené zóny, a to z důvodu, že jedná o kontinuální nárust počtu případů, včetně případů bez prokázaného zdroje nákazy, počtu hospitalizací, včetně hospitalizací v těžkém stavu a výraznějšího zásahu do seniorní populace.

Stupně pohotovosti jsou zveřejňovány primárně jako informační služba pro občany, jako systém včasného upozornění na měnící se epidemiologickou situaci. Hodnotí se celkem 25 parametrů, které jsou výsledkem týdenního souhrnu nad denními sledováními. Konečné rozhodnutí o daném stupni pro danou oblast je výstupem odborné expertizy epidemiologů a hygieniků. Zcela klíčovou roli zde hraje posouzení rizika komunitního přenosu, tedy rizika nekontrolovaného šíření v populaci, při kterém příslušná krajská hygienická stanice neurčí původ podstatného podílu zjištěných nákaz.

Zdroj: MZČR

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.