BRUNTÁLSKO, OPAVSKO | Policejní mluvčí pro Opavsko, Novojičínsko a Bruntálsko komisař René Černohorský kandiduje za sociální demokracii do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Mezi jeho priority patří kultura, sport a bezpečnost. Přečtěte si rozhovor!

Foto: Archiv – René Černohorský

Proč jste se rozhodl kandidovat do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje?

„Veřejné dění ve společnosti a život spoluobčanů mě zajímá snad od dob studií na Mendelově gymnáziu v Opavě. Při povolání policisty Policie ČR jsem distančně vystudoval obor veřejná správa a regionální politika na Slezské univerzitě v Opavě. Už v letech 2010 až 2014 a nyní od roku 2018 jsem zastupitelem a teď i radním Statutárního města Opavy. Snažil jsem se kandidovat i do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, avšak neúspěšně. Vzhledem k tomu, že aktivně působím ve sportu, hlavně jako trenér, vedoucí a činovník v kopané pro děti, mládež i pro další věkové kategorie, poněvadž mě zajímá život v mém bezprostředním okolí, ve městě, v okrese i v kraji a také z pohledu mého zaměstnání, kdy preventivními radami se snažím ovlivnit skupiny lidí od dětí až po seniory, tak bych své poznatky, zkušenosti a názory rád uplatnil i při jednáních Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.“

Když budete zvolen krajským zastupitelem, jaké budou Vaše priority?

„Mezi mé priority by zajisté patřily oblasti bezpečnosti, prevence kriminality, školství, sportu a kultury. Samozřejmě by se jednalo o další rozvoj těchto oblastí pro blaho spoluobčanů, a to od útlého věku až po seniory.“

Jak pomůžete bruntálskému regionu?

„Mám za to, i z pohledu mého zaměstnání, že existuje pro mě tak zvaný mikroregion Opavsko, Bruntálsko a Novojičínsko, kdy nelze hlavně opomenout specifické oblasti jako je Vítkovsko, Budišovsko, Osoblažsko, Rýmařovsko a Frenštátsko. Z pohledu pomoci přímo bruntálskému okresu vidím snahu o lepší dopravní spojení mezi krajským městem Ostravou a jednotlivými obcemi, o pomoci udržení minimální nezaměstnanosti, o lepší a dostupné všeobecné zdravotní péči a problematiky s nedostatkem například zubních lékařů a dalšího ošetřujícího personálu, o rozvíjení předškolního a školního vzdělávání, o propojenosti sportovních a kulturních akcí, projektů, soutěží v rámci výše zmíněného mikroregionu.“

Máte nějaký recept, jak více rozvinout cestovní ruch na Bruntálsku a jak snížit odliv mladých lidí do jiných koutů naší země či zahraničí?

„Na Bruntálsku, Opavsku a Novojičínsku je plno krásných míst, které by lidé ze všech koutů naší vlasti i ze zahraničí měli vidět a navštívit. Zajisté by bylo velmi vhodné vzájemně propojit ubytování a stravování v těchto třech okresech, návštěvu jednotlivých kulturních památek, návštěvníky motivovat společnými reklamními předměty s poukázáním na další a další zajímavá místa a objekty v této lokalitě. Případný odliv mladých lidí lze zajisté zastavit větším množstvím lukrativních pracovních míst v oborech lékařství, školství, turismu a gastronomie. Snad by pomohlo i rozšíření a rozvoj Slezské univerzity z Karvinska a Ostravska do oblasti Bruntálska. Je velmi nutné nadále rozšiřovat spolupráci se sousedícím Polskem ve všech oblastech života, a to hlavně s polským Slezskem.“

Co byste změnil v aktuálním řízení Moravskoslezského kraje?

„Nastavený systém současného vedení Moravskoslezského kraje je mi velmi sympatický, lidé a obyvatelé minimálně Severní Moravy jsou podle mého názoru různými informačními systémy docela dobře vyrozumívání o současných důležitých věcech v kraji a rád bych na toto navázal prostřednictvím jednotlivých sociálních sítí, podporou jednotné televizní stanice a programu. Důležité je podle mě i slyšet na problémy jednotlivých obcí prostřednictvím interpelací starostů na vedení kraje, zajímat se více o jednotlivé samosprávy, o chod jednotlivých úřadů, orgánů a příspěvkových i nepříspěvkových organizací. Nutné je také zajímat se o financování jednotlivých oblastí a úseků života z krajského rozpočtu, například v této chvíli mě napadá podílet se na řádném chodu a financích pro Slezské divadlo v Opavě.“

Jak na Vás působí pandemie koronaviru a co byste v této oblasti změnil z hlediska našeho kraje?

„Problém této pandemie zaskočil nejen Moravskoslezské kraj, celou Českou republiku, Evropu, ale i svět. Při pohledu na možné řešení bych byl pro, aby vše bylo řízeno centrálně, a to Vládou ČR, odborníky a aby v celé republice platily vždy a všude stejné povinnosti, podmínky, zákonitosti a nedělaly se rozdíly nikde a nikdy. Virus se totiž opravdu může šířit bleskově z jedné strany republiky na druhou. Nutné je také vyčlenění dostatečných finančních prostředků pro vývoj účinné vakcíny, pro získání dostatečných financí pro ochranné prostředky, pro zlepšení a zrychlení preventivních testů.“

Co uděláte jako první, když se dozvíte výsledek voleb s informací, že jste získal mandát krajského zastupitele?

„Pokud bych zrovna nebyl povolán do případného vytvořeného štábu organizace, za kterou kandiduji, tak bych rád tuto fantastickou informaci vstřebal se svou rodinou (s manželkou, s dospělými dětmi, s rodiči) a také se svými nejbližšími kamarády. Určitě bych s nimi zašel do restaurace na pizzu a decentně bych tento úspěch oslavil. Samozřejmě bych prostřednictvím sociálních sítí poděkoval spoluobčanům za podporu a projevenou důvěru a informoval bych svého zaměstnavatele. Zajisté bych se však nechtěl nikdy a nijak změnit ve svém chování, jednání, v názorech a myšlenkách.“

Co byste vzkázal občanům Moravskoslezského kraje a našim čtenářům?

„Z pozice tiskového mluvčího Policie ČR pro okresy Opava, Bruntál a Nový Jičín často spolupracuji se zástupci Studia STA, sleduji jejich práci i zpravodajství STA Bruntálsko nejenom na sociální sítí Facebook a jsem rád, že tato agentura v našem regionu působí a zdárně informuje veřejnost. Popřál bych tak Studiu STA nadšené a spokojené čtenáře a sledovatele. Čtenářům a sledovatelům bych přál jen a pouze samé pozitivní, kladné, a hlavně krásné a milé zprávy a informace. Pokud půjdete 2. až 3. října 2020 k volbám, tak volte rozumem s ohledem na lidi, kteří kandidují a které znáte. Je jen škoda, že nelze volit přímo jednotlivé kandidáty napříč celým politickým spektrem. Myslím si, že tato možnost by byla pro krajské zastupitelstvo úplně vynikající, kdyby se nepolitikařilo, nevolily by se strany a hnutí, ale jen lidé, za kterými je vidět práce, nasazení, úsilí a péče o své okolí a o své spoluobčany. Každopádně: DRŽTE SE!“

RENÉ ČERNOHORSKÝ

Věk: 49 let

Politická strana: bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát za ČSSD

Vzdělání: vysokoškolské (Bc.)

Zaměstnání: policejní komisař oddělení tisku Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje – tiskový mluvčí pro okresy Opava, Nový Jičín a Bruntál

Rodina: ženatý, 5 dětí ve věku 25 až 28 let (2 dcery a 3 synové)

Koníčky: sport (fotbal), kultura (hudba)

Motto: „Kulturu, sport, bezpečí…, chci mít pro vás ve své péči!“

René Černohorský aktivně spolupořádal několik reprezentačních plesů, charitativních akcí a dalších kulturně společenských záležitostí. Jako místopředseda Výkonného výboru a předseda Komise mládeže Okresního fotbalového svazu v Opavě každoročně, po dobu posledních asi 20ti let, spoluorganizuje desítku turnajů pro mládežnická mužstva nejen opavského okresu a působí jako fotbalový trenér a vedoucí různých věkových kategorií. Při svém zaměstnání se snaží preventivními radami aktivně oslovit širokou veřejnost v oblasti ochrany života, zdraví, majetku, poklesu kriminality a dopravní bezpečnosti a mnoho dalšího. Již druhé volební období (2010 až 2014, 2018 až 2020) je zastupitelem Statutárního města Opavy a v současné chvíli i jeden z 11členné rady města.

RADEK VRÁBLÍK on EmailRADEK VRÁBLÍK on FacebookRADEK VRÁBLÍK on InstagramRADEK VRÁBLÍK on TwitterRADEK VRÁBLÍK on Wordpress
RADEK VRÁBLÍK
V roce 2011 založil společnost Studio STA – multimediální agenturu o.p.s. a spektrum nových médií. Mezi ně patří regionálně nejčtenější zpravodajský portál STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.