PRAHA (FOTO) | Pokud vyrazíte na výlet do hlavního města Prahy, relaxovat a nadechnout se příjemné atmosféry můžete v přírodní rezervaci Divoká Šárka, která se nachází na skalnatých úbočích Šáreckého potoka na území městské části Praha 6 – Liboc a na stepích nad ním, především na jeho pravém břehu. Lokalita pak postupně přechází do rozsáhlého lesa a vytváří jeden z nejrozsáhlejších pražských parků. Podívejte se na fotografie Radka Vráblíka z jarního výletu.