MĚSTO ALBRECHTICE, VALŠTEJN | V letošním roce byly dokončeny práce na rekonstrukci kapličky na Malém Valštejně, které započaly v roce 2017. Kaplička, která je v majetku města, je dnes jedinou dochovanou církevní památkou v tomto území. Naposled došlo k částečnému zkrášlení kapličky před více než dvanácti lety, když 15. září 2005 byla obě její okna osazena malovanými vitrážemi s vyobrazením sv. Petra a Pavla.

Foto: MěÚ Město Albrechtice

Spolek Valštejn zorganizoval na jedenáctou hodinu v sobotu 16. června 2018 slavnostní vysvěcení opravené kapličky. Liturgický obřad, při kterém byla kaplička zasvěcena sv. Petru a Pavlovi, sloužil farář Mgr. Jan Randa z Římskokatolické farnosti Město Albrechtice. Kromě členů Spolku Valštejn a dalších návštěvníků se akce zúčastnil také starosta města pan Luděk Volek, který poděkoval členům spolku za jejich práci a aktivitu.

Zasvěcení kaple bylo zaznamenáno do pamětní knihy, která je uložena v dřevěné schránce u informačního panelu vedle kapličky, aby do ní mohli návštěvníci zapisovat své dojmy při toulkách Valštejnem a jeho okolím. Celou rekonstrukci kapličky financovalo město ze svého rozpočtu.

Zdroj: MěÚ Město Albrechtice