BRUNTÁL | Oddělení kultury informuje veřejnost, že se letos 27. ročník městského plesu konat nebude.

Foto: Plakát akce

“Vážení spoluobčané, příznivci kultury a společenského života, nikdo z nás si nepřál předjaří, jaké prožíváme a bohužel zřejmě budeme prožívat i v následujících dnech. Nedaleko našich domovů umírají lidé, jiní prchají před válečným utrpením a potřebují naši pomoc. Za této situace si neumíme představit, že bychom se dokázali veselit na plese. Předpokládáme, že i vy prožíváte nynější okamžiky neméně bolestně. Velmi nás to mrzí, ale z těchto důvodů jsme se rozhodli letošní ples města zrušit. Věříme, že tuto zprávu přijmete s pochopením a že se příští rok všichni na plese shledáme v docela jiné náladě. Vedení města Bruntálu ”

Vstupenky můžete vrátit v místě zakoupení v Městském informačním centru na náměstí Míru.

Zdroj: MěÚ Bruntál