ČR | V České republice probíhají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební místnosti se otevřely v pátek 21. října 2017 ve 14 hodin, možnost odevzdat svůj hlas skončí v sobotu 22. října ve 14. hodin. Nejpozději do 30 dnů po dni voleb musí být svolána ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny, po jejím skončení podá v souladu s Ústavou ČR současná vláda Bohuslava Sobotky demisi prezidentu republiky Miloši Zemanovi.

Foto: Úřad vlády ČR

Termín voleb do Poslanecké sněmovny, tedy 21. a 22. října 2017, vyhlásil prezident republiky Miloš Zeman 19. dubna 2017. Volební právo mají všichni občané České republiky, kteří nejpozději ke druhému dni voleb dosáhnou věku 18 let a nejsou omezeni ve svéprávnosti k výkonu volebního práva. Do dolní komory Parlamentu ČR se volí 200 poslanců, každý volič má právo na volebním lístku vybrané strany či hnutí udělit zakroužkováním preferenční hlasy čtyřem vybraným kandidátům.

Podle Ústavy ČR se do Poslanecké sněmovny volí systémem poměrného zastoupení. Obyvatelé ČR mohou volit i mimo místo svého trvalého bydliště, musí si ale s předstihem vyřídit voličský průkaz. O hlasy voličů se uchází celkem 31 politických subjektů, některé však pouze v určitých volebních krajích. K získání křesel ve sněmovně musí každý subjekt získat v celostátním sčítání nejméně 5 procent hlasů voličů, kteří se voleb zúčastnili (v případě koalic se toto kvórum násobí podle počtu stran sloučených v koalici). Průběžné a následně i oficiální výsledky bude zveřejňovat Český statistický úřad na webových stránkách www.volby.cz.

Demise až po schůzi sněmovny

Současná vláda Bohuslava Sobotky bude i po volbách pokračovat v práci. Demisi je podle Ústavy ČR musí podat po skončení ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny.

Ustavující schůzi svolává bývalý předseda sněmovny, pokud je opět zvolen poslancem. O termínu jejího svolání rozhoduje prezident republiky. Nejbližším možným termínem pro její zahájení je první den po skončení volebního období předchozí Poslanecké sněmovny, konkrétně tedy čtvrtek 26. října 2017, nejzazším pak 30. den po dni voleb, tedy pondělí 20. listopadu 2017. Délka trvání ustavující schůze není zákonem upravena.

Podání demise si vláda formálně odhlasuje na své schůzi, která se obvykle koná den po skončení ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny, výjimečně hned v den ukončení ustavující schůze. Premiér Bohuslav Sobotka poté demisi oficiálně oznámí dopisem prezidentu republiky. Prezident republiky poté v souladu s článkem 62 Ústavy ČR pověří dosavadní vládu dalším výkonem funkcí do jmenování vlády nové.

Zdroj: Vláda ČR