MSK | Srážkové úhrny se za posledních 14 dní pohybovaly od 20 mm do 80 mm a měly jak bouřkový, tak plošný charakter. Všechny významné vodní nádrže mají stále vysoký stupeň naplnění zásobního objemu a bez omezení plní své hlavní účely – zásobení obyvatel vodou, zásobení průmyslu provozní vodou, nalepšování průtoků pod přehradami a také zajišťují vhodné podmínky pro rekreační využití.

Za posledních 14 dní vypadly na povodí Odry srážky převážně bouřkového charakteru v úhrnu v západní části povodí od 20 do 40 mm (nejméně v povodí horní Moravice pouze kolem 20 mm) a ve východní části povodí včetně údolní nivy Odry od 50 do 80 mm, nejvíce na Lysé Hoře až 110 mm. Průtoky se pohybují od 355 denních po 180 denní, což je pro toto období dobré.

Odlišná situace je na drobných vodních tocích, které nemohou být dotovány vodou z přehrad a jsou závislé jen na srážkách, které se na některých územích dlouhodobě nevyskytují, jak již byl zmíněn horní tok řeky Moravice. Právě zde se na některých místech dostáváme až k hranicím sucha, kdy se průtok pohybuje kolem 355 denní vody.

Naplněnost nádrží se v současnosti pohybuje od 82 do téměř 100 % (nádrž Těrlicko), vyjma nádrže Morávka s 80 % naplněním z důvodu snížení hladiny při probíhající stavbě „VD Morávka – převedení extrémních povodní“. Na kaskádě nádrží Slezská Harta a Kružberk dochází převodem vody z VD Slezská Harta do VD Kružberk k doplnění jeho hladiny na zásobní úroveň z důvodu zajištění jakosti vody pro vodárenský odběr.

„Dodávky vody pro obyvatelstvo i průmysl Moravskoslezského kraje jsou závislé z 90% na vodě povrchové, tedy z vodních nádrží, jen z 10% je možné využívat podzemní zdroje. Z tohoto je patrno, že vodní nádrže jsou nenahraditelným zdrojem vody pro celý náš region, který spotřebuje ročně přibližně 55 – 60 mil. m3 vody pro pitné účely a 55 mil. m3 vody pro průmyslové využití. Vodohospodářská soustava Povodí Odry je tedy řízena tak, abychom veškeré požadavky na vodu včetně nalepšování vody v řekách a možnosti rekreačního využití dlouhodobě plnili a nemuselo docházet k omezování“, konstatoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Zdroj: Povodí Odry