MSK | Všechny významné nádrže v povodí Odry mají stupeň naplnění (80 až 100 %) zásobního objemu. V posledních dnech byly uvolněny jak v Beskydech na údolní nádrži Šance, tak v Jeseníkách v rámci kaskády nádrží Kružberk – Slezská Harta na řece Moravici, kolem 1/5 zásobních prostorů pro následné zvýšení průtoků v případě vzestupu teplot a postupného odtávání sněhu z hor, které se však v nejbližších dnech neočekává. 

Srážkový úhrn za poslední měsíc činil na většině území cca od 20 do 170 mm, tyto vysoké srážkové úhrny byly naměřeny v horských oblastech Beskyd i Jeseníků, a to převážně ve formě sněhových srážek. Dle ČHMÚ výška sněhu se pohybuje v Jeseníkách a v Beskydech v intervalu kolem 50 – 100 cm. 

Současné průtoky na vodních tocích jsou průměrné, pohybuji se kolem 30 až 180 denních vod.  I přes střídání teplot, kdy po oblevě přichází mrazivé dny, se zásoba sněhu v horských oblastech drží na nadprůměrné úrovni, neodtává a je vytvořen předpoklad vysokého jarního nasycení povodí. Na rozdíl od loňského roku, kdy prakticky zásoby sněhu nebyly žádné.

Důležitá je zásoba vody v podobě sněhu v horských oblastech. Ta v období jarního tání dotuje nejen vodní toky, ale plní i nádrže, které zajišťují vodu pro obyvatelstvo i průmysl v letním období.  

Obecně pro povodí Odry je příznivé, že jsou v našem povodí odvodňovány zejména severní svahy Moravskoslezských Beskyd a Jeseníků, které odtávají postupně a historicky nevytváří velké povodně. V současnosti jsou na tocích sledovány naším státním podnikem a jeho provozními pracovníky ledové jevy. 

V souvislosti s tvorbou ledu na vodních dílech, v žádném případě nedoporučujeme vcházet na zamrzlou vodní plochu. Led na nádržích i vzhledem k provzdušňování nemá dostatečnou pevnost a mohou být pod ním vzduchové kapsy vzniklé postupným záklesem hladin v nádržích.

V rámci celé Vodohospodářské soustavy Povodí Odry postupujeme podle schválených manipulačních řádů a celou situaci neustále monitorujeme, tzn. že jsme uvolnili určité zásobní prostory jak na klíčových nádržích Šance a kaskádě Kružberk – Slezská Harta, tak na jiných nádržích, kupříkladu na Žermanicích.

Zdroj: Povodí Odry