ČR | Dopravní nehoda je strašákem každého řidiče. Prvotní šok z kvílení brzd a poškozené karoserie následně vystřídá otázka, jak dát plechového miláčka opět dohromady a kdo vzniklou spoušť uhradí. Jedná-li se o standardní případ dopravní nehody, kdy jsou oba řidiči přítomni a mají řádně placeno povinné ručení, platí, že je škoda hrazena z povinného ručení viníka. 

Foto: ilustrační – Pixabay

České silnice však bohužel brázdí i nezodpovědní jedinci, kterým zákonná povinnost uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla mnoho neříká, a poškozenému tak pojišťovna viníka žádnou kompenzaci neposkytne. Co je tedy v takovém případě vhodné udělat a na koho se obrátit?

Majetkové i nemajetkové újmy způsobené nepojištěným či nezjištěným vozidlem (například naleznete-li své auto nabourané na parkovišti) likviduje již řadu let Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Ta není přímo pojišťovnou, ale profesní organizací sdružující pojišťovny oprávněné k provozování povinného ručení. Členství je pro poskytovatele tohoto produktu povinné a s ním vzniká pojišťovnám ještě jedna povinnost – odvod části pojistného z povinného ručení do takzvaného garančního fondu, spravovaného právě ČKP. Prostředky z něj pak slouží především k úhradě škod vzniklých nepojištěnými vozidly či škod způsobených vozidly s nezjištěným pachatelem – ve druhém jmenovaném případě má poškozený nárok na náhradu újmy na zdraví a také na náhradu škody na majetku přesahující 10 tisíc korun, pokud zároveň došlo k újmě na zdraví.

Co přesně je tedy potřeba udělat, když vás potká kolize s řidičem nepojištěného vozidla nebo viníka nehody vůbec neznáte? V prvé řadě přivolejte k této události Policii ČR, neboť podmínkou vzniku práva poškozeného na plnění z garančního fondu je šetření škodní události právě tímto orgánem. Následný postup se již příliš neliší od běžně řešených dopravních nehod – v roli poškozeného vyplníte záznam o celé události (Oznámení poškozeného) a doručíte jej v písemné nebo elektronické podobě do České kanceláře pojistitelů. Ta škodní událost zaeviduje, prošetří a v případě přiznání nároku na náhradu škody vám vyplatí pojistné plnění za stejných podmínek, jako by jej poskytla pojišťovna. Pokud se jedná o škodu způsobenou vozidlem nepojištěným, a je tedy znám viník, vyplacenou částku poté ČKP uplatňuje proti škůdci.

Jiná situace nastává ve chvíli, kdy vás při dopravní nehodě poškodí vůz některé ze složek integrovaného záchranného systému. Likvidaci škodních událostí vozidel s právem přednosti v jízdě neprovádí Česká kancelář pojistitelů, ale pověřený pojistitel, kterým je Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP). Samotný postup pro poškozené se však poté již příliš neliší – u dopravních nehod s vozidly s výjimkou z pojištění odpovědnosti je opět nezbytná účast Policie ČR a také vyplnění záznamu o dopravní nehodě (takzvaného euroformuláře), obsahujícího základní identifikační údaje o zúčastněných vozidlech a okolnostech nehody. S vyplněným formulářem se poté obraťte na ČPP, která škodu zlikviduje a následně proplatí finanční kompenzaci.

Odmítá vám řidič druhého vozidla sdělit, u jaké pojišťovny má uzavřeno povinné ručení, či si pouze chcete pravdivost jeho tvrzení ověřit? Na stránkách ČKP naleznete aplikaci pro vyhledávání základních údajů o vozidlech a jejich pojistitelích. Do vyhledávače stačí zadat pouze dva údaje – SPZ (registrační značku) vozidla a datum, k němuž chcete informaci ověřit. Tohoto chytrého pomocníka naleznete v sekci informačního střediska pro poškozené.