MSK | Dopravní nehoda, vražda, znásilnění…všechny události mohou mít společného jmenovatele – oběť a blízké obětí. Trestný čin vtrhne do jejich života a oběti či pozůstalí najednou řeší zcela nečekané situace. Jsou mezi nimi i děti…

V létě roku 2013 začali krizoví interventi moravskoslezské policie využívat „novinku“ – při intervencích v rodinách, zasažených tragickou událostí. K navázání komunikace s pozůstalými dětmi (či nejmenšími v rodinách, kterou zasáhl zločin či neštěstí) jsou využívány hračky, vyrobené odsouzenými ve Věznici Heřmanice.

Započatá spolupráce pokračuje dodnes, policisté tak využívají hraček pro nejmenší při krizových intervencích již pět let. Krizový intervent je povoláván v situacích, kdy tragicky umírá jeden z rodičů a s jeho smrtí je nutno seznámit partnera a blízké, kterým se tak život obrací naruby. Jindy je dítě přímým účastníkem tragédie, napadení matky, úmrtí rodiče…

Za pětiletou spolupráci s krizovými interventy převzal z rukou ředitele moravskoslezské policie plk. Mgr. Tomáše Kužela dne 16.  2018 (v průběhu slavnostní části Dne policie) Čestnou medaili zástupce ředitele Věznice Heřmanice plk. Mgr. Petr Čejka.

K tématu:

Policisté jsou zpravidla prvními, jimž se oběť svěřuje. Krizoví interventi poskytují akutní psychologickou pomoc v případech nejzávažnějších zločinů, různých tragických či mimořádných událostí. Tým moravskoslezských krizových interventů byl zřízen v regionu v prosinci roku 2010. Aktuálně čítá 27 členů. Za sedm let své existence (detailněji leden 2011 – prosinec 2017) byli specialisté nasazeni ve 952 případech a v krizové situaci pomohli 2 543 osobám. Od roku 2012 náleží moravskoslezští interventi v rámci republiky k nejčastěji povolávaným týmům, intervenujícím u největšího počtu lidí.

V mnoha rodinách přitom žijí také děti, se kterými je zapotřebí navázat komunikaci i v prvních chvílích po tragédii. Interventi jsou vysíláni nejen k násilným trestným činům, ale také k dopravním nehodám, sebevraždám, fatálním úrazům a dalším mimořádným situacím, kdy je emocionální opora oběti či pozůstalého zásadní. Stejně jako první informace, které jsou v dané chvíli klíčové.

Namátkou lze uvést také poslední případy, kdy byli povolání krizoví interventi – případ tonutí muže u splavu v Ostravě, dopravní nehody s úmrtím, znásilnění, vražda.

Zdroj: Policie ČR

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.