MAK | Pokud jste se dostali do situace, že například váš zubař ukončil činnost a nedaří se vám sehnat nového, můžete se obrátit na zdravotní pojišťovnu, která má zákonnou povinnost zajistit vám zdravotní péči. Využít můžete elektronického formuláře Ministerstva zdravotnictví.

Foto: ilustrační – Pixabay

Uvedenou povinnost zdravotním pojišťovnám ukládá zákon o veřejném zdravotním pojištění, který doslova říká: „Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům místní dostupnost hrazených služeb. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště pojištěnce.“

Pokud tedy není lékař dostupný přímo v místě, musí být například služba zubního lékaře nebo praktického lékaře pro dospělé i děti pacientovi dostupná v rámci dojezdové doby do 35 minut.

Místní dostupnost je nařízením vlády stanovena podle jednotlivých lékařských oborů, resp. služeb.

Celý seznam dojezdových dob uvádí Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

Pomoc nabízí Ministerstvo zdravotnictví, které má na svých webových stránkách elektronický formulář, jehož prostřednictvím se můžete obrátit na svou zdravotní pojišťovnu.

O dostupnosti zubních lékařů v dojezdové vzdálenosti se můžete sami průběžně informovat na stránkách České stomatologické komory, kde najdete jejich aktualizovaný seznam.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.