RÝMAŘOV | Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži se připravuje na převzetí janovického zámku a zahájení jeho postupné rekonstrukce. Vyhlašuje proto výběrové řízení na místo správce památkového objektu – kastelána, který by měl na zámku působit již od letošního května.

Foto: MěÚ Rýmařov

Původní pozdně gotickou tvrz postavil v letech 1520 až 1530 zástavní pán Petr ze Žerotína. Do dědičného držení Královské panství zakoupil roku 1583 vzdělaný štýrský šlechtic Ferdinand Hoffmann z Grünbüchlu, president dvorské komory, dvořan, osobní přítel Rudolfa II. a bratranec posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka.

janovice nedat FRechtorikPočínaje rokem 1586 začaly stavební práce a tvrz se změnila na příjemný renesanční zámek. Když Ferdinand opustil pražský císařský dvůr pro luteránskou víru, vybudoval na panství hutě podle štýrské předlohy a dal tak impulz k modernizaci celého železářství v našich zemích. Mezi lety 1656 a 1658 přibyla k zámku kaple v podobě rondelu a roku 1663 přestavěl zámek stavitel Alessandro Cannevalo v raně barokním duchu.

V roce 1721 připadl zámek do vlastnictví jilemnických hrabat Harrachů a zámek se stal vedlejším sídlem českého rodu. Ferdinand Bonaventura provedl ve 40. letech 18. století zásadní přestavbu zámku s pomocí významného stavitele Gottfrieda Weissera v pozdně barokním slohu. V 19. a ve 20. století proběhly vnitřní úpravy a poslední vnější úpravy pochází z roku 1901.

Zdroj: MěÚ Rýmařov