JANOVICE, RÝMAŘOV |  V minulosti jsme již informovali o schůzce zástupců Národního památkového ústavu ( dále jen NPÚ) v čele s jeho generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou s představiteli města Rýmařov, jejímž cílem bylo projednat záměr NPÚ vrátit do janovického zámku mobiliář a zpřístupnit ho veřejnosti jako reprezentanta osudu moravských a slezských zámků v bývalých Sudetech.

Foto: MěÚ Rýmařov

Město Rýmařov deklarovalo ochotu výpomoci několika pracovních úvazků a vyžití části zámku jako expozice městského muzea.

Situace se o té doby rychle a slibně vyvíjí. V pondělí 12. února 2018 se sešli zástupci NPÚ, města Rýmařov, Úřadu pro zastupování státu ve věcech  majetkových (ÚZSVM) a Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (ZSMV), aby celou záležitost projednali. Bylo dohodnuto, že Ministerstvo vnitra ČR převede prostřednictví svého úřadu ZSMV zámek na ÚZSVM, který jako jediný může podobný majetek státu dále převádět. Souběžně s tím požádá NPÚ o převod do svého majetku.

Převod by se mohl uskutečnit velmi rychle – do léta letošního roku. Za město Rýmařov jsem opět deklaroval ochotu účasti města na provozu zámku a na převzetí zámeckého parku do vlastnictví města a jeho údržbě. Město má zpracovánu studii na revitalizaci parku a jeho přestavbu na původní arboretum. Všechny zúčastněné strany se na záměru NPÚ a města shodly. Další možností osudu zámku byl prodej privátní osobě nebo společnosti, ale tato možnost byla všemi odmítnuta.

Tím se konečný cíl záměru NPÚ a města, vrátit do janovického zámku mobiliář, zámek opravit a pak zpřístupnit veřejnosti, značně přiblížil. Samotná realizace – především opravy zámku, ale bude vyžadovat ještě spoustu rozhodnutí, času a výdajů, a tak v žádném případě ještě není vyhráno.

Zdroj: MěÚ Rýmařov