BRUNTÁLSKO, ČR | Zvýšené procento alkoholu v krvi obvykle snižuje bystrost a může se stát, že sami rozumně neodhadneme, co zvládneme a co ne. Rizikové je i to, že opilý člověk velmi rychle ve vodě prochladne a můžou mu velice brzy dojít síly. Dále je důležité nepodceňovat dodržování zásad bezpečnosti. Pokud víte, že nejste dobrý plavec, neriskujte zbytečným vzdalováním se od břehu a plaváním na dlouhé vzdálenosti.

Foto: ilustrační _Pixabay

DESATERO ZÁKLADNÍCH RAD

Nechoďte se koupat sami. Nikdy nevíte, co se může stát. 

Do vody nechoďte těsně po jídle – to znamená s plným žaludkem. Po konzumaci většího množství jídla počkejte minimálně jednu hodinu.

Nepijte alkohol. Na to pozor zvláště tehdy, hlídáte-li děti.

Neplavte do blízkosti plavidel a plavební dráhy, po které jezdí lodě a čluny. 

Nechoďte plavat, když jste unavení nebo rozpálení. 

Neplavte a neskákejte do vody tam, kde to neznáte a nemůžete vidět, co je pod hladinou.

Jdete-li plavat dál od břehu, zajistěte si doprovod lodičky nebo si s sebou vezměte alespoň barevnou ruční bójku. Popřípadě aspoň informujte své známé. 

Když cítíte únavu nebo když vás chytne křeč do nohy, tak si odpočiňte, ideálně se přidržte loďky, bójky nebo podobně. 

Nezapomeňte, že děti bez řádně oblečených a upevněných záchranných vest nepatří do lodiček. Pozor na děti v kruhu nebo jiném pomocném prostředku, mohou z něj vypadnout, sklouznout nebo se převrátit.

Buďte vnímaví ke svému okolí. Stává se, že se někdo utopí jen pár metrů od vás. Téměř na dosah ruky.

JAK ZACHRAŇOVAT? 

Zachraňovat tonoucího bez uvážení není vždy správné řešení, mohlo by se totiž stát, že se utopí i sám zachránce. To však neznamená, že bychom měli při pohledu na topícího se člověka jenom stát a volat o pomoc. Je dobré vědět, jak můžeme bez ohrožení vlastního života tonoucímu pomoc.

Člověk by se měl porozhlédnout, zda se nedá tonoucímu něco podat nebo hodit ze břehu, aby se zachytil. Osobní zásah je vždy ta poslední možnost, protože je pro zachraňujícího a pro Vás samotné velmi nebezpečný. Dříve než budete pro tonoucího skákat do vody, nezapomeňte ještě někomu dát vědět. Když budete pro někoho skákat do hluboké vody, sundejte si nejdříve oblečení a boty. Je také velmi nebezpečné skákat pro někoho z velké výšky či místa, kde to neznáte nebo nevíte, co je pod vodou. Můžete se při dopadu zranit o hladinu nebo o něco pod hladinou, co jste neviděli. 

Plavte s hlavou nad vodou – pokud vám zmizí tonoucí pod hladinou, ať víte, kde to bylo. Zachyťte ho rychle a razantně a táhněte ho za bradu k nejbližšímu břehu. Utopenému po vytáhnutí z vody se snažte co nejrychleji odstranit bláto, písek, bahno z úst a nosu. Pokud nedýchá, okamžitě přikročte k resuscitaci a zajistěte činnost srdce. Když se vám povede člověka přivést k vědomí, vykašle vodu sám. Okamžitě vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

 Jaké úrazy se mohou při koupání stát? 

Mezi nejčastější úrazy z koupání patří poškození páteře s různým stupněm ochrnutí dolních částí těla a obou končetin. Dále si člověk svou neopatrností může způsobit otřes mozku nebo při velkém nárazu i ztrátu paměti. Tyto druhy zranění jsou způsobeny nebezpečným skákáním do vody – a to jak z velkých výšek, tak i skákáním do vody, kde nevíme, jak vypadá dno daného místa (zda tam není nějaký skalní výčnělek či nedostatečné množství vody). Dříve nežli se člověk rozhodne skočit do vody, měl by zhodnotit riziko, které mu může hrozit. Nejlépe je zjistit, jaké jsou podmínky pro koupání.