MSK | Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák: „Dnešní jednání hejtmanů s vládou zatím neurčilo, jak bude vypadat boj proti koronaviru po ukončení nouzového stavu. Stav epidemie si dle mého názoru vyžaduje nepolevit v nastavených opatřeních, přece jenom, šíření nákazy v našem kraji se zpomaluje opravdu jen velmi pozvolna. Zatím jsme se s ostatními hejtmany neshodli na tom, zda vládu společně požádáme o znovuvyhlášení nouzového stavu.

Foto: MSK

Já osobně to považuji za nejvhodnější cestu. Aktuální epidemická situace totiž nesplňuje zákonné podmínky o vyhlášení stavu nebezpečí. Ten je na místě vyhlásit v případě, že intenzita nebezpečí nedosahuje značného rozsahu. A to se o stavu nákazy nedá říci nejen v našem kraji, ale také v rámci celé republiky. Naopak. Rozsah nákazy považuji za značný, nikoli jen lokální, tak jak by to mělo platit v případě vyhlášení stavu nebezpečí.

Během dnešního dlouhého jednání jsme se domluvili, že pokud by přece jen vláda nový nouzový stav vyhlašovala, projedná s námi jeho nové podmínky a nová opatření. Ty ovšem budou určitě směrem k rozvolňování a hrozí tak nárůst sociálních kontaktů o 30 procent, což v době, kdy se v Česku šíří také britská mutace viru, nepovažuji za šťastné. Ve výhledu dvou až tří týdnů by totiž pravděpodobně došlo k zahlcení nemocnic, zejména jejich jednotek intenzivní péče.

Bohužel zatím nikdo neodhalil, jaký vliv na šíření nákazy jednotlivá opatření mají, a tak bych byl zatím s jejich rozvolňováním opatrný.

Jednání s vládou o aktuální situaci bude v průběhu víkendu pokračovat a já věřím, že výsledkem bude shoda na tom nejlepším způsobu, jak s koronavirem účinně bojovat.

Zdroj: MSK