ČR | Důrazně doporučujeme veřejnosti, aby se vzhledem k suchému počasí na Čarodějnice vyhnula zapalování velkých ohňů. Připomínáme též, že dle mimořádných opatření, které vydala vláda, se lidé nesmějí shlukovat do skupinek větších než 10 osob.

Foto: ilustrační Pixabay

Pokud se i přesto rozhodnete tradiční oheň rozdělat, dodržujte, prosím, základní bezpečnostní pravidla. Duben je totiž měsícem, kdy naše jednotky vyrážejí k požárům v přírodním prostředí nejčastěji. Od začátku roku jsme řešili už 112 požárů trávy, polí, luk a lesů, jen za duben se počet těchto výjezdů vyšplhal už k sedmi desítkám.

Nezapomínejte proto na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně). Všichni si musí počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Pokud nedodržíte zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, můžete dostat pokutu až do výše 20 tisíc korun. Pokud svým jednáním navíc způsobíte požár, může se sankce vyhoupnout až na 25 tisíc korun.

Pokud máte i navzdory našemu doporučení v plánu zakládat na Čarodějnice oheň, oznamte nám akci předem. Ohlášení nám pomůže předejít planým výjezdům a naopak, pokud je to nutné, urychlí zásah jednotek.

Základní rady:
Dobře si rozmyslete umístění ohniště. Oddělte jej od okolního prostředí kameny, pískem, vyhloubenou strouhou. Od okraje lesa musí být vzdáleno minimálně 50 metrů, od stohu alespoň 100 metrů. Je zakázáno rozdělávat oheň v suché trávě, na strništi, na kořenech stromů apod.

Zvažte, zda jsou vhodné klimatické podmínky. Pokud fouká silný vítr a je extrémní sucho, oheň vůbec nezapalujte.

Hranici z polen postavte tak, aby byla stabilní. Jinak hrozí její zřícení a rozšíření ohně do okolí.

Pro zapálení nepoužívejte hořlaviny, jako jsou benzín, nafta, líh apod. Oheň se snadno vymkne kontrole a často také dojde k vážným popáleninám. Méně riskantní je například použití pevného podpalovače PePo, který má stabilní výhřevnost a při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.

Při pálení ohňů musí být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. I rodiče mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.

Rozdělaný oheň nepřeskakujte, je to velmi nebezpečné. Pokud se na vás vznítí oděv, pamatujte na základní pravidlo: Zastav se! Lehni si! Kutálej se!

Vyhněte se používání zábavní pyrotechniky poblíž otevřeného ohně. Nikdy ji do ohně nevhazujte. Dětem do rukou vůbec nepatří.

Oheň nenechávejte bez dozoru. Připravte si dostatek vody pro jeho uhašení nebo pro případ, že by se vymknul kontrole.

Ohniště můžete opustit, až když je uhašeno důkladným prolitím vodou nebo zasypáno zeminou.

Zdroj: HZS Olomouckého kraje