BRUNTÁLSKO, ČR | V letním období je častý výskyt bouřek, které nás mohou překvapit například během výletu. Ve městě se před bleskem můžeme schovat v budově, ale co v přírodě? I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jen zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky, a proto je dobré chovat se za bouřky rozumně.

Foto: ilustrační – Pixabay

V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí. Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal nebo v menších staveních bez bleskosvodu.

Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte. Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce vás před přímým zásahem blesku neuchrání.

Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti tří kilometrů. To je zhruba devět vteřin mezi bleskem a hřměním, ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň deset kilometrů vzdálená – zhruba třicet vteřin mezi bleskem a hřměním. Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů nebo sloupů elektrického vedení.

Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřené, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy nebo větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám.

Zdroj: HZS ČR