ČR | S příchodem podzimního počasí začala topná sezona. Pro hasiče to znamená každoroční nástup případů hořících sazí v komínech. Právě správná údržba spalinové cesty od topidla až po konec komínu je základem prevence proti požárům.

Foto: ilustrační – Pixabay

Základní lhůty pro čištění spalinové cesty spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu jsou 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Zákon o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést svépomocí.

Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

O provedené kontrole je oprávněná osoba (kominík) povinná vydat písemnou zprávu, kterou majitel nebo provozovatel spalinové cesty prokazuje splnění stanovené povinnosti.

Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál a požár ohlásit na tísňovou linku 150 případně 112. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek.

Při používání spotřebičů paliv je potřeba především dodržovat návod výrobce, který řeší správné umístění a připojení spotřebiče. Stanovuje používání předepsaného paliva a informuje o možných nebezpečích při používání.

Zdroj: HZS ČR