RÝMAŘOV | Gymnázium a střední odborná škola Rýmařov Vás zvou na oslavu 65. výročí založení českého gymnázia v Rýmařově, která proběhne v sobotu 20. listopadu 2021 od 10 hodin v budově gymnázia.

Rýmařovské střední školství: Jeho počátky spadají do r. 1873, kdy bylo ve městě založeno německé nižší reálné gymnázium. Od r. 1902 bylo rozšířeno na sedmileté vyšší gymnázium, které fungovalo do r. 1944. K obnovení výuky došlo v letech 1946-1949, pochopitelně s češtinou jako vyučovacím jazykem. Roku 1956 bylo gymnázium obnoveno jako jedenáctiletá střední škola a výuka v něm pokračuje kontinuálně dodnes. Ve městě byla v 80. letech 19. století založena i tkalcovská škola, od 50. let 20. století dvacátého střední odborné učiliště zemědělské, v 90 letech 20. století vznikla i střední soukromá škola cestovního ruchu (posléze PRIMA).

Zdroj: Gymnázium a střední odborná škola Rýmařov 

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.