MSK | Nadační fond Férové dětství působí od roku 2021 po celé ČR, tedy i v regionu Moravskoslezského kraje. Zaměřuje se na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí, jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé situaci. Podporuje ale i talentované děti, kterým rodinné zázemí neumožňuje rozvoj jejich zjevného talentu. Obrátit se na něj může kdokoliv, kdo je motivovaný svou situaci zlepšit a chce na ní aktivně pracovat.

Foto: Plakát

Snahou je pomoci rodině tak, aby se znovu neocitla ve stejné nepříznivé situaci. Každá rodina potřebuje pomoci v nepříznivé situaci jinak a proto přistupují ke každé žádosti individuálně. Součástí jednání se žadatelem je vždy osobní rozhovor. Ten je důležitý pro pochopení kontextu požadavku. Během rozhovoru procházejí i výhled žadatele do budoucna. Mluví o možnostech řešení situace. Ne vše je vždy možné zaznamenat na papíře.

Nadační fond Férové dětství můžete kontaktovat přes formulář na webu www.ferovedetstvi.cz. Najdete zde i více informací o nadačním fondu. Využít můžete i pomoci sociálních pracovnic odboru sociálních věcí Městského úřadu Bruntál.

Zdroj: MěÚ Bruntál