ČR | Vláda přijala novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin. Změna spočívá ve vyřazení onemocnění covid-19 ze seznamu nakažlivých lidských nemocí.

Foto: Vláda ČR

Důvodem je skutečnost, že oproti jaru 2020, kdy byl covid-19 na tento seznam zařazen, mají lékaři o této nemoci mnohem více poznatků a také možností, jak ji léčit nebo předcházet jejím závažným projevům. Vynětí ze seznamu bude znamenat, že vědomé šíření této nemoci již nebude trestné. Díky tomu bude také moci Ministerstvo zdravotnictví ukončit praxi ukládání povinné sedmidenní izolace pro covidové pacienty.

Zdroj: Vláda ČR