ČR | Vláda se seznámila s informací ministra zdravotnictví o krocích, které ministerstvo podniká k zajištění dostatečného objemu vakcíny proti covid-19.

Foto: Vláda ČR

Česká republika má v současné době zajištěny dávky vakcín pro celkem 5,5 milionu osob za 1,8 miliardy korun. Dodávky pro všechny země Evropské unie zajišťuje Evropská komise, která vyjednává se všemi potenciálními výrobci. V současnosti už má Komise uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích s pěti firmami, s dalšími třemi potenciálními výrobci ještě jedná. Česká republika by pak mohla získat dávky pro dalších 10,6 milionu osob za 4,6 miliardy korun.

Členové vlády také během videokonferenčního jednání odsouhlasili navýšení finančního objemu prostředků na služební příjmy příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2020 o 54 491 900 korun. Jedná se o peníze na proplacení pohotovostí a přesčasů, které profesionální hasiči odpracovali jako klíčová součást Integrovaného záchranného systému v boji s nemocí covid-19 na základě požadavků Ústředního krizového štábu, vlády, krajů a obcí. Hasiči mimo jiné zajišťovali distribuci ochranných prostředků či vypomáhali v zařízeních sociální péče zasažených koronavirem.

Vláda schválila také návrh novely zákona o spotřebních daních, která má pomoci restauracím, hotelům, bistrům a obdobným zařízením, které prodávají čepované pivo. Vláda navrhne Parlamentu, aby v režimu legislativní nouze schválil prodloužení stávající daňové úlevy, která umožňuje vracení již zdaněného, ale neprodaného piva do daňových skladů, ze současného 31. prosince 2020 na neurčito. Podle Ministerstva financí totiž nelze očekávat, že se situace s pandemií covid-19 zlepší do konce roku natolik, aby umožnila plný provoz těchto provozoven. Pivo jakožto rychle se kazící komodita přitom nelze dlouho skladovat a nemožnost jeho daňového „odpisu“ by restaurace a další provozovny dostala do ještě větších finančních problémů. Zavedení této možnosti na neurčito navíc povede ke zvýšení právní jistoty subjektů a k administrativnímu zjednodušení celého procesu umožnění vracení piva do režimu podmíněného osvobození od daně.

Vláda rovněž změnila dosud platné podmínky použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic. Schválila nové nařízení, které Státnímu fondu podpory investic spravovanému Ministerstvem pro místní rozvoj umožní použít své prostředky i na podporu projektů revitalizace území označovaných jako brownfieldy. Tato území bývalých průmyslových, zemědělských a jiných areálů dnes hyzdí města a obce, které nemají dostatek finančních prostředků na jejich případný výkup a nové využití. Nové nařízení vlády umožní podporu regenerace brownfieldů z prostředků Fondu formou kombinace dotace a úvěru, což by mělo zvýšit motivaci radnic a obecních úřadů tento problém v rozvoji spravovaných území vyřešit.

Zdroj: Vláda ČR

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.