RÝMAŘOV | U zimního stadionu na ulici Úvoz je celkem 24 parkovacích míst – 8 kolmých a 16 šikmých, z toho dvě stání jsou určena pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Foto: Město Rýmařov – oficiální stránky

Nové parkoviště na ulici 8. května u fotbalového stadionu disponuje 35 místy pro osobní automobily, pro osoby s omezenou schopností pohybu je k dispozici jedno dvojité parkovací stání. Součástí je i parkovací místo pro autobus. Celkové náklady na obě stavby dosáhly výše 7,6 mil. korun.

Foto: Město Rýmařov – oficiální stránky

Foto: Město Rýmařov – oficiální stránky

Foto: Město Rýmařov – oficiální stránky