ČR | Domov je místo, kde bychom se měli cítit nejvíce v bezpečí. Je dobré, abychom byli připraveni na nečekané události jako jsou požáry nebo jiná nebezpečí, která by mohla vyžadovat rychlý únik. Vytvoření domácího únikového plánu může být klíčovým prvkem pro bezpečnost vaší rodiny.

Foto: HZS ČR

Než se pustíte do vytváření plánu, projděte si pečlivě každý kout vašeho domu či bytu. Zjistěte, kde se nacházejí východy, okna a dveře. V potaz berte i umístění bezpečnostních prvků, jako jsou požární hlásiče a hasicí přístroje. Určete hlavní cesty, kterými můžete opustit dům v případě nouze. Pokud máte domácí zvířata, zahrňte je do plánu a zvažte, jak je dostat bezpečně ven. Je důležité mít více než jednu možnost, abyste měli alternativy v případě, že by některá cesta nebyla průchozí.

A pak si, nejlépe se všemi členy rodiny, vytvořte domácí únikový plán. Nakreslete si na papír půdorys nebo mapu vašeho domu či bytu. Když využijete čtverečkovaný papír, půjde vám to lépe. Zakreslete všechna patra, místnosti, dveře a okna. Zahrňte všechny možné východy, včetně zadních dveří, oken a případně balkonů, pokud jsou v bezpečné výšce nad zemí. Vyznačte v nákresu bezpečnostní prvky. Potom šipkami vyznačte nejbezpečnější únikové cesty. Na co nesmíte zapomenout je i určení místa setkání pro členy rodiny v bezpečné vzdálenosti od domu. Toto místo by mělo být snadno identifikovatelné pro všechny její členy. Může se jednat o blízké bydliště babičky a dědy nebo např. oblíbenou restauraci nebo jen zastávku tramvaje či jiný vám blízký bod. Důležité je, abyste se všichni po opuštění bytu nebo domu na toto místo bezodkladně dostavili, aby bylo možné rychle zjistit, jestli někdo nezůstal uvnitř. Tato informace bude sloužit záchranářům v případě záchranných prací.

Na závěr je nutné dodat, že pouhý zákres plánu nestačí. Každá rodina by si měla vyzkoušet, jestli by reálně opravdu zvládla opustit byt podle svého únikového plánu. Ačkoliv v reálu by situace nebyla v žádném případě příjemná, nácvikem je možné si alespoň částečně osvojit základní pravidla chování nebo dojít k závěru, že plán je nutné upravit. A v žádném případě to nemusí být pro nikoho nuda! Zejména s dětmi lze nácvik provést formou denní či noční únikové hry.

Foto: HZS ČR

Zdroj: HZS Libereckého kraje