RÝMAŘOV | Městský úřad Rýmařov přijímá prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství v souladu s novelou zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Foto: ilustrační Pixabay

Zcela zdarma mohou partneři s trvalým pobytem na území České republiky vstoupit do registrovaného partnerství na matrice (kancelář č. 201) v budově radnice na náměstí Míru 230/1 v Rýmařově vždy ve čtvrtek v době od 09:00 do 13:00. Na základě žádosti partnerů může matriční úřad povolit učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství mimo stanovenou dobu a mimo stanovený den. Za povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství mimo určený den nebo mimo stanovené místo hradí partneři podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Bližší informace lze získat v kanceláři matriky dveře č. 201 v budově radnice na náměstí Míru 230/1, Rýmařov, tel. kontakt 554 254 142, 725 536 051, e-mail: tvrdcova.renata@rymarov.cz.

Zdroj: MěÚ Rýmařov