VRBNO POD PRADĚDEM | Pro letošní rok jsou ve Vrbně pod Pradědem v plánu opravy místních komunikací za více než jedenáct milionů korun. 

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

V této částce z městského rozpočtu je zahrnuta vedle samotných oprav i projektová příprava investičních akcí, které s pozemními komunikacemi a zpevněnými plochami na pozemcích města souvisí.

Rovný milion korun si vyžádá oprava lávky přes řeku Opavu v blízkosti rybářské chaty.  Jde o velice frekventovanou lávku pro pěší a na základě provedení mostní prohlídky je potřeba řešit špatný technický stav této lávky.

V plánu je i přemístění autobusové zastávky „Vrbno – rozcestí Ludvíkov“ na místo bývalého Vrsanu a vybudování zde zálivu pro autobusy. Současně je třeba provést zpevnění nástupní plochy při zastavení autobusu ve směru Jeseník na stávající autobusové zastávce poblíž Parkhotelu Vrbno (mezi silnicí II/451 a cyklostezkou do Železné). Tento záměr je podmíněn získáním dotačních prostředků na realizaci.

S kompletní rekonstrukcí se počítá u komunikace vedoucí k zahrádkářské lokalitě Stavař. V Železné proběhne oprava výtluků na jedné místní komunikaci a zhotovení krajnice u jednoho objektu. S opravami výtluků se počítá na místních komunikacích ve městě i po zimní sezoně, pokračovat se bude ve výměně porušených příčných betonových žlabů.

Město hodlá také pokračovat vopravách parkovišť, chodníků a stezek. V lokalitě Ve Svahu v letošním roce dojde na vybudování parkovacích míst před bytovými domy č. p. 429, 430 a 431, součástí je i provedení náhradní výsadby zeleně a úprava prostoru pro odpadní nádoby.

Dokončí se stavba stání pro karavany v místní části Mnichov v blízkosti vybudovaného zázemí pro cyklisty.

Nová parkovací plocha vznikne u radnice v Nádražní ulici za objektem č. p. 421 a v ulici Kopečná. Dojde i na opravu povrchu parkoviště u hřbitova pod smuteční síní a rozšíří se parkovací stání u bytového domu č. p. 446 na ulici Polní.

V Palackého ulici se počítá s opravou přístupového schodiště k domu č. p. 355 a dojde i na opravu přístupového chodníku k autobusové zastávce „Vrbno pod Pradědem, centrum“.

Realizace výše uvedených záměrů je závislá na získání dotačních prostředků. V případě financování z vlastních zdrojů bude provedena pouze část, která bude splňovat finanční možnosti města.

Do projektové dokumentace na chystané akce investuje město 1,2 milionu korun. Jde o projekty na revitalizaci lokality Sv. Michala, parkoviště u městského úřadu a dvě stezky pro pěší a cyklisty: Jamajka a Mnichov – Drakov.

Částka 150 tisíc korun je v městském rozpočtu vyčleněna na opravy a zhotovení svislého a vodorovného dopravního značení na území města.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem