ČR | Den hasičů, všech hasičů, ať už se jedná o profesionály či sbory dobrovolných hasičů. Tento den vzdáváme hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm.

Foto: HZS MSK

Den hasičů připadá právě na 4. května, který je dnem sv. Floriána, který je patronem všech hasičů a zabraňuje požárům.
Sv. Florián je nejenom patronem hasičů, ale také hrnčířů, kovářů, kominíků, sládků, bednářů zedníků, horníků a je vzýván jako ochránce proti suchu, ohni, povodním a neúrodě.

Pocházel z dnešního Rakouska, tehdy náležícího k Římské říši. Byl důstojníkem římské armády a skončil u soudu v Lorch, když chtěl osvobodit křesťany patřící k jeho armádě. Po trýznivém mučení pro víru byl s kamenem přivázaným k hrdlu svržen z mostu do Emže.