ČR | Tento svátek se u nás a v převážné části Evropy slaví jako den ukončení 2. světové války. V tento den roku 1945 Německo kapitulovalo, čímž byly ukončeny boje na evropských frontách.

Foto: ilustrační – Pixabay

V dobách socialismu se tento svátek nazýval jako Den osvobození Československa Sovětskou armádou. Po roce 1989 se svátek přejmenoval na Den osvobození před fašismem. Tímto názvem měl být vzdán hold nejenom sovětským osvoboditelům, ale též spojencům.

V roce 2000 byl název zkrácen na Den osvobození a v roce 2004, pak přejmenován na Den vítězství.