ČR | 8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa, a proto se tento den považuje za konec druhé světové války. Ta vstoupila v platnost 8. 5. ve 23:01 hodin středoevropského času, což odpovídá první minutě 9. května času moskevského. Z toho důvodu na západě probíhaly oslavy 8. května a v Sovětském svazu 9. května.

Foto: Zdeňka Spurná

 

Na území České republiky se válčilo až do 11. května 1945, kdy bylo definitivně poraženo zbylé německé vojsko. 8. květen je v České republice stejně jako ostatní státní svátky vyhlášen za den pracovního klidu. Ukončení 2. světové války je pravidelně připomínáno pietními akcemi po celé republice, které vzdávají hold válečným obětem.