DÍVČÍ HRAD (FOTO) | Slova známé koledy zněla v sobotu 6. ledna 2024 Dívčím Hradem, kde pro Tříkrálovou sbírku Charity ČR obcházely obec místní děti.

Foto: Zdenka Spurná

Tříkrálová sbírka, která má v Česku už dlouholetou tradici, nám umožňuje projevit solidaritu s těmi, kteří mají různé životní těžkosti.
Koledníci nevybírají jen peníze, ale také přinášejí svým zpěvem radost, rozdávají drobné dárky a na dveře těm, kdo si to přejí, píší požehnání C+M+B, což mohou být iniciály tří králů Kašpara, Baltazara a Melichara, ale také první písmena latinského výrazu Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.

Vybrané peníze pak slouží k rozvoji charitních služeb, pomoci lidem bez domova, těžce nemocným, lidem v nepříznivé sociální situaci a také k nákupu kompenzačních pomůcek.

Foto: Jan Bezděk

Foto: Jan Bezděk

Foto: Jan Bezděk

Foto: Jan Bezděk

Foto: Jan Bezděk

Foto: Jan Bezděk

Foto: Jan Bezděk

Foto: Jan Bezděk

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná