ČR | Od pátku 24. dubna 2020 se zpřístupňují bohoslužby, nicméně účast je ve stejný čas povolena nejvýše pro 15 osob. Účastníci musí mít zakryté ústa a nos a musí si dezinfikovat ruce.

Foto: ilustrační Pixabay

Účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů společné domácnosti, před vstupem do bohoslužebného prostoru si povinně dezinfikují ruce, nosí ochranný prostředek dýchacích cest, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně. V rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.

Duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm. Délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje, bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.), je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor. Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty. Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

JANA KRÁLOVÁ
Externí spolupracovník zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.