ČR | Ministerstvo zdravotnictví vyvrací nepravdivé informace, že by hrozilo jakékoli plošné vyloučení neočkovaných dětí z kolektivu. Opatření hygienických stanic budou prováděna individuálně a na základě situace v daném zařízení. V pondělí děti mohou standardně dorazit do školy. 

Foto: ilustrační Pixabay

Informace pro školy a školská zařízení: 

  1. V případě, že Vás (školu) rodič informuje o onemocnění černým kašlem u svého dítěte, kontaktujte hygienu 
  1. Hygiena informuje ředitele školy, jak postupovat  
  1. Škola nevylučuje žádného žáka či spolužáky z kolektivu a sama neposuzuje jejich zdravotní stav  
  1. V případě, že dítě vykazuje příznaky jakéhokoliv onemocnění, postupujte dle standardních postupů, tj. kontaktujte rodiče a doporučte návštěvu lékaře. 

 

Informace pro rodiče: 

  1. Vaše dítě má příznaky onemocnění kontaktujte pediatra 
  1. V případě, že Vy nebo Vaše dítě bylo v úzkém kontaktu s osobou s potvrzeným černým kašlem, bude Vás kontaktovat hygiena s dalšími informacemi. S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou péči jen z důvodu kontaktu s nakaženým. 
  1. Pokud se já sám jako rodič cítím zdravý, není třeba vyhledat lékařskou péči ani omezovat sociální či pracovní kontakty. 
  1. Zkontrolujte, zdali je Vaše dítě očkováno a přeočkováno mezi 10. a 11. rokem proti černému kašli.  

Zdroj: MZČR