OSOBLAHA | Vánoční besídku pro rodiče a své spolužáky připravily spolu se svými pedagogy děti ze Základní školy v Osoblaze. Akce proběhla v pátek 22. prosince 2017 od 10 hodin v hale místní mateřské školy.

Vánoce jsou vždy ve škole hodně náročné a pro děti plné očekávání a předvedení toho, co se naučily a připravily pro své rodiče a spolužáky. Děti si připravily spoustu básniček, zazpívaly vánoční písně a zahrály pohádky. Žáci z první třídy zahráli pohádku o Zimě a lesních zvířátkách a vystoupili s pásmem básniček a písniček, druháci se představili s pohádkou o Kohoutkovi a slepičce. Žáci z třetí a čtvrté třídy zazpívali písně a přednesli básně s vánoční tématikou. Páťáci zahráli loutkové divadlo Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

„Veliký potlesk i úsměvy na tvářích rodičů i dětí byl tím nejlepším poděkováním za vše. Děti byly skvělé a vše zvládly na výbornou. Byla jsem mile překvapená, kolik maminek, tatínků, babiček, dědečků a sourozenců se přišlo podívat,” řekla Martina Matyášová z Osoblahy.