ČR | Evropský den obětí, či Evropský den zločinu je dnem, který nám připomíná, kolik z nás se už stalo obětí trestného činu. Tento den nám má pomoci zvýšit podvědomí o možné pomoci a podpoře obětí i jejich blízkým, které obvykle tato situace též zasáhne, ikdyž nepřímo.

Foto: Policie ČR

Obětí trestného činu je každá osoba, která je dotčená na svých právech tím, že na ní byl spáchán trestný čin. Tuto problematiku upravuje zákon číslo 45/2013 Sb. O obětech trestných činů. Ovšem i zde platí, že není oběť jako oběť. Pro účely trestního řízení se rozlišuje oběť trestného činu a zvlášť zranitelná oběť trestného činu. Obětí trestného činu se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.

Za zvlášť zranitelnou oběť se považuje dítě, osoba vysokého věku nebo postižením fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, oběť trestného činu obchodování s lidmi, nebo trestného činu teroristického útoku a oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Oběti trestných činů mohou využít možností, které jim poskytuje zákon o obětech trestných činů a mohou např. požádat o skrytí svých osobních údajů tak, aby se podezřelá osoba nemohla dozvědět, např. údaje o jejich bydlišti a zaměstnání.

Ostravští policisté unikátního týmu, realizujícího vykázání, mohou od srpna 2013 využívat pro poradenství dvě zcela nová, pravděpodobně první speciální policejní poradenská místa. Obě vznikla v budovách ostravských obvodních oddělení na místech, kam se obraceli zájemci o radu při řešení domácího násilí i v uplynulých letech. Vzhledem ke specifičnosti problematiky domácího násilí, v některých případech i nutnosti několika hodin konzultací, bylo vhodné vybrat místnosti, kde nebude specialista a osoba ohrožená domácím násilím rušena. K navození klidu, pohody a možná i důvěry přispěje zcela „civilní“ prostředí. Tedy zařízení kanceláří jako obývací pokoj s koutkem pro děti, které někdy ženy doprovází. Zákoutí je vybaveno i hračkami. Počet dětí zúčastněných ve vztazích, kde dochází k domácímu násilí, se přitom zvyšuje. Ostravští policisté opět jako první začali s užíváním různých tiskovin z edice „Místo bezpečí? Domov!!“ Děti si s sebou odnáší i různé hračky, které jsou opět využívány v rámci projektu.

Týrání zahrnuje nezřídkakdy široké spektrum různého jednání. Od verbálních ataků, výhružek zabitím, újmami na zdraví, vulgárních nadávek, k různým fyzickým útokům, zahrnujícím facky, údery pěstí do hlavy, kopání a to i obutých nohou do těl obětí, ku škrcení, tahání za vlasy až k jejich vytrhání, přes různá stadia psychického týrání…V rukou násilných osob se například ocitly zapalovač, kterým podezřelý popálil oběť, vidlička, kterou bodl do ruky oběti. Sekáček na maso či nože, kterými házel po ženě…Násilné osoby demolují zařízení bytu, rozbíjí nábytek i věci, které mají pro oběť emocionální hodnotu. V žárlivosti kontrolují sms i emailové zprávy, v noci rozsvěcují v pokojích a kontrolují osoby ohrožené ve spánku, zda se v místnostech nachází. Oběti žijí pouze v mezích příkazů a zákazů, nesmí se stýkat s dalšími lidmi, vycházet z obydlí, nesmí se dívat z okna…Stanou se izolovanými.

To vše i další děsivé informace, které se často v domovech odehrávají řadu let, pak osoba ohrožená sděluje policistovi při konzultaci. V její nelehkém úkolu jim nyní může napomoci i domácí prostředí v poradenských místnostech.

V letech 2007 až 2012 bylo na území České republiky vykázáno 6 214 násilných osob. Jen ostravští policisté vykázali v daném období 237 osob (3,8 %). V době od 2007 do července roku 2013 již policisté v republice vykázali celkem víc než 7 000 násilných osob (detailněji 7 014). Mezi vykázanými osobami jsou i ty, jež byly vykázány opakovaně. Mezi „rekordmany“ tak možná patří i muž, který byl na Ostravsku policisty vykázán z obydlí již počtvrté! Zaregistrovali jsme i případ, kdy zúčastněnými byli pouze muži, násilnou osobou byl syn, který měl atakovat otce a bratra. A mezi vykázanými jsou i ženy.

Nicméně poradenská místa nenavštěvují jen osoby ohrožené, kdy následně dojde k vykázání. Jsou to i případy dalších konzultací se svědky, blízkými obětí, kolegy, sousedy apod. Věříme, že příjemné domácí prostředí nových poradenských míst napomůže v nelehké komunikaci o závažném protiprávním jednání, jakým domácí násilí bezpochyby je.

Zdroj: Policie ČR

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.