ČR | Posmrtné darování orgánů a tkání je v Německu možné pouze na základě předem vyjádřeného souhlasu. V České republice se souhlas naopak předpokládá a odběru zabrání jen včas zaevidované odmítnutí.

Foto: ilustrační Pixabay

V České republice platí – každý může být po smrti automaticky dárcem, pokud dárcovství vysloveně neodmítl. Platí tedy princip předpokládaného souhlasu. Odběr od zemřelého je vyloučen pouze v případě, že zemřelý s tím během svého života prokazatelně vyslovil nesouhlas.

Pokud se tak stalo, je většinou evidován v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů. Platný je také nesouhlas vyjádřený ve zdravotnickém zařízení v přítomnosti ošetřujícího lékaře a jednoho svědka, ač ještě nebyl zanesen do národního registru. Rozhoduje-li za pacienta zákonný zástupce (u osob zbavených způsobilosti nebo osob mladších 18 let), může být jeho nesouhlas s odběrem orgánů učiněn jak za života, tak po úmrtí svěřence. Více informací najdete na stránkách Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů http://www.nrod.cz/.

Zdroj: dTest

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.