MSK | Moravskoslezský kraj našel ve svém rozpočtu 12 milionů, aby mohl přispět také obcím, které v programu na podporu znevýhodněných oblastí skončily pouze jako náhradníci. V červnu minulého roku kraj podpořil 8 obcí, kterým rozdělil skoro 20 milionů, dalších 8 obcí zůstalo „pod čarou“ jako náhradníci. Nakonec se podařilo podpořit i je. Celkově tak Moravskoslezský kraj obcím na Bruntálsku a Vítkovsku přispěl na rozvojové projekty 32 milionů korun. Tuto pomoc zopakuje i v tomto roce, v rozpočtu je do programu připraveno dalších 20 milionů korun, obce si o krajskou podporu mohou požádat až do 12. dubna.

Foto: Zdenka Spurná

„Znevýhodněné oblasti našeho regionu podporujeme už od roku 2017. Naším cílem je systematicky zvyšovat tamní životní úroveň, aby lidé tyto oblasti neopouštěli, aby zde setrvávali, vychovávali děti, pracovali a zůstávali součástí komunity. Mezi nově podpořenými projekty jsou například výstavba dětského hřiště v Nových Lublicích, rekonstrukce školy v Melči, oprava hasičské zbrojnice v Moravici nebo úpravy veřejných prostranství obcí Rusín, Vysoká a Slezské Rudoltice. Alokace pro rok 2023 původně pokryla pouze polovinu žádostí, které jsme obdrželi, jsem ráda, že se nám v krajském rozpočtu podařilo najít další prostředky, abychom nakonec mohli vyhovět všem žadatelům, kteří splnili dotační podmínky,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a vysvětlila, že cílem krajského programu je zkvalitnit občanskou vybavenost a doprovodné služby v menších obcích Osoblažska a Vítkovska a pomoci napravit strukturální postižení tamní ekonomiky. Výsledkem má být posílení stability osídlení.

Každá obec může získat až 3 miliony korun, nutná je ovšem její finanční spoluúčast na projektu. Krajský program totiž pokrývá obcím do tisíce obyvatel 80 %, větším obcím 70 % nákladů. Další podmínky programu včetně výčtu obcí Osoblažska a Vítkovska, které se do programu mohou zapojit, jsou k dispozici na stránkách kraje, kde je také zveřejněn seznam podpořených projektů.

„V roce 2024 na tento úspěšný dotační program navazujeme, v krajském rozpočtu máme na podporu znevýhodněných oblastí vyčleněno dalších 20 milionů korun. V tomto týdnu jsme zahájili příjem žádostí, které nám obce mohou posílat až do 12. dubna,“ uzavřela náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.

Zdroj: MSK