MSK | Díky výzvě Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů“ využila ZZS MSK možnost podat žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Foto: ZZS MSK – Bruntál

Výzva byla zaměřena na posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, stanic základních složek IZS, vzdělávací a výcviková střediska složek IZS a informační technologie IZS.

Některé výjezdové základny ZZS MSK se potýkaly se špatným stavebně-technickým stavem střech výjezdových základen, nedostatečnými skladovými prostory a neefektivními, provozně náročnými a poruchovými prostory pro dezinfekci vozidel. ZZS MSK proto započala realizovat svůj projekt.

Realizace projektu má za cíl zvýšit odolnost a připravenost výjezdových jednotek ZZS MSK a zlepšit připravenost této složky integrovaného záchranného systému pro zvládání krizových a mimořádných situací, nejen v souvislosti s proběhlou pandemií COVID-19.

Úspěšně proběhla první etapa projektu, která zahrnovala tyto práce:
Rekonstrukce střešního pláště výjezdového stanoviště Opava
Rekonstrukce střechy výjezdového stanoviště Frýdek-Místek
Rekonstrukce střechy výjezdového stanoviště Český Těšín
Rekonstrukce střechy výjezdového stanoviště Bruntál.

Celková cena provedených prací v první etapě je necelých 18 375 tis. Kč.

Realizace projektu nyní pokračuje druhou etapou, která zahrnuje úpravu skladovacích prostor a myček sanitních vozidel na výjezdových stanovištích Opava a Karviná a úpravu garáží v Karviné.

Zdroj: ZZS MSK

Foto: ZZS MSK

Foto: ZZS MSK

Foto: ZZS MSK

Foto: ZZS MSK