KRNOV (FOTO) | Čtenářka Nikola napsala do redakce zpravodajství STA Bruntálsko e-mail, ve kterém upozornila na řeku Opavici v Krnově s mrtvými rybami a poslala i fotografie. O vyjádření jsme proto požádali Městský úřad v Krnově.

„Dobrý den, nevím, zda se tím budete zabývat přímo Vy nebo je to v kompetenci někoho jiného, každopádně bych chtěla upozornit, že řeka Opavice v Krnově je momentálně plná mrtvých ryb. Kontaktovala jsem rybáře – nadšence – a potvrdil mi, že tohle normální není. Jen tedy nevím, na koho se obrátit a zda by tomu někdo věnoval pozornost. V příloze zasílám fotografie,“ informovala v pondělí 29. července 2019 přímo redakci zpravodajství STA Bruntálsko čtenářka Nikola.

Na fotografie od naší čtenářky se můžete podívat v galerii u tohoto článku. Redakce zpravodajství STA Bruntálsko proto oslovila Městský úřad v Krnově a Povodí Odry o vyjádření. Informace nám poskytl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově Petr Suchý.

„Dne 29.7.2019 obdržel Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podnět ve věci výskytu uhynulých ryb ve vodním toku Opavice.“

„Městský úřad po prověření podání zjistil, že podnět neobsahuje konkrétní údaje o čase a místu, kde mělo k úhynu ryb dojít, vodní tok Opavice protéká Krnovem cca 7 km úsekem, avšak ani z podání, ani z fotodokumentace nelze určit místo úhynu ryb nebo údaje o času tohoto jevu,“ pokračoval vedoucí odboru Suchý.

„Vzhledem k termínu podání městský úřad usuzuje, že se uváděný úhyn ryb dotýká havárie dle vodního zákona, ke které došlo na úseku vodního toku Opavice v Krnově mezi ulicemi Petrovická a Hlubčická dne 28.7.2019. Tato havárie byla městskému úřadu nahlášena nedlouho po jejím vzniku a městský úřad řeší věc postupy dle vodního zákona. K této havárii došlo podle dosavadních zjištění městského úřadu únikem odpadních vod ze srážkového oddělovače obecní kanalizace, ke kterému došlo následkem intenzivních srážek v odpoledních hodinách dne 28.7.2019. Uhynulé ryby bezprostředně po havárii odstranil Český rybářský svaz, místní organizace Krnov. V současné době jsou přímé následky havárie odstraněny a následné kontroly městského úřadu další úhyn ryb nezjistily,“ specifikoval Petr Suchý z Městského úřadu v Krnově.

Vyjádření od Povodí Odry ještě do redakce zpravodajství STA Bruntálsko nedorazilo.

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfka zpravodajství.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.