MSK | Neodmyslitelnou součástí dětského světa se stala komunikace prostřednictvím internetu. Častý je obrázek skupiny dětí, trávící čas sice společně na jednom místě, nicméně vzájemně nekomunikující slovem, nýbrž prostřednictvím telefonů tzv. na síti. I dítě, jež tráví volný čas ve svém pokoji či v přítomnosti dospělého, se může velmi jednoduše stát obětí trestného činu. Pachatel na počátku zahájí komunikaci přátelsky, často jako vrstevník, následně však přistoupí k manipulaci s dětskou obětí a dojde třeba i k nátlaku, aby oběť zaslala další intimní fotografie…

Foto: Policie ČR

Moravskoslezský kraj není v tomto směru výjimkou. I v našem regionu jsme v předchozích měsících prověřovali či vyšetřovali okolnosti trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu, kdy se obětí staly děti. Zvyšující se počet tohoto protiprávního jednání inicioval také speciální preventivní program, který napoví, jak postupovat v krizové situaci a pakliže již nastala, jak ji vlastně řešit. Klíčová role v osvětě samozřejmě i zde náleží rodičům. Výukový program Tvoje cesta onlinem je proto připraven se základními bezpečnostními radami jak rodičům, tak žákům druhého stupně základních škol.

Sami autoři projektu seznámili v Ostravě dne 13. ledna 2020 zhruba sedm desítek moravskoslezských preventistů se základními informacemi seminářů Tvoje cesta onlinem. Výuka zahrnula jak program určený dětem, tak rodičům (a samozřejmě další dospělé populaci). A autoři projektu již oslovili i první žáky v Moravskoslezském kraji. Úplně prvními byli posluchači šesté třídy ostravské základní školy Gen. Píky. Hned následný den však program Tvoje cesta onlinem zhlédlo víc jak 800 dětí novojičínských základních škol. Projekt byl prezentován dne 14. ledna 2020 v novojičínském kině. Novojičínsko bylo zvoleno pro start projektu v regionu vzhledem k četnějšímu počtu prověřovaného trestního jednání, kdy se obětí staly děti (při srovnání s dalšími územími regionu).

Výukový program pak doplnili kriminalisté oddělení kybernetické kriminality moravskoslezské policie konkrétními případy, které řešili v uplynulé době právě v našem regionu. Žáky obě prezentace zaujaly, reagovali vlastními zkušenostmi či zážitky. Bylo zřejmé, že jde skutečně o klíčové téma pro děti.

Posluchači se tak například dozvěděli rozličné preventivní rady a doporučení, jak poznat „predátora,“ jak zabezpečit mobilní přístroj, které informace zásadně nezveřejňovat, zkrátka jak býti na síti bezpečně…

Policisté budou od ledna 2020 dětem ukazovat rizika sociálních sítí
Děti se stále častěji stávají terčem útoků predátorů na sociálních sítích a neuvědomují si, že odkrýváním svého soukromí útočníkům výrazně zjednodušují práci. Statistiky jsou v této oblasti neúprosné – počet nahlášených trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu se za posledních 5 let více než zdvojnásobil a téměř třetina z nich je mravnostního charakteru. Dnešní děti si již osvojily základní bezpečnostní doporučení a při vystupování na sociálních sítích jsou obezřetnější, než bývaly před 5 lety, nicméně stále ještě nedovedou rozlišit, kdy si píší se svým vrstevníkem a kdy na ně útočí internetoví predátoři.

Tvoje cesta onlinem je preventivní projekt, jehož cílem je ukázat dětem na vybraných případech způsoby, jakým internetoví predátoři oslovují své potenciální oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně dostupných informací využívají. Policejní preventisté budou zároveň dětem dávat i doporučení, na koho se obrátit a hlavně jakých rizikových ukazatelů si při komunikaci s osobou na internetu všímat.

Je bez debat, že nejefektivnější prevenci jsou schopni udělat sami rodiče, proto v rámci projektu budou připraveny i semináře a besedy s veřejností, na kterých se dozví to podstatné – co děti na sociálních sítích dělají, jak tam komunikují, kde hledají inspiraci a jaké jsou jejich preference. Jinými slovy projekt bude rodičům zodpovídat otázky, které je trápí a na které se stydí svých potomků zeptat.

K tématu preventivní doporučení:

Sociální sítě jsou zdrojem mnoha cenných informací. Jejich výhodou je možnost komunikace na velké vzdálenosti. Není našim cílem uživatele sociálních sítí od těchto výdobytků moderní doby odradit, ale poukázat na možná rizika spojená se zmíněnými technologiemi. Se svými dětmi komunikujte o využití možností internetu otevřeně a bez předsudků. Není výjimkou, že děti prostřednictvím internetu sdělí jakékoliv informace o sobě a při osobní komunikaci pak standardního rozhovoru schopny nejsou.

Pachatelé této trestné činnosti využívají důvěry dětí, osloví je třeba jako jejich vrstevní, mající zájem o přátelství. Záhy je pak přimějí k pořízení a přeposlání jejich intimních fotografií, kterými je pak mohou nutit k zaslání dalších, odvážnějších. A to v tom příznivějším případě, neboť některá takto navázaná komunikace může pokračovat osobním setkáním a v krajním případě fatálními následky.

Děti je zapotřebí informovat o náležité obezřetnosti ve vztazích i při komunikaci prostřednictvím internetu, aby věděly, s kým skutečně komunikují. Znovu je vhodné zopakovat, že jakmile pořízené fotografie, videa intimního rázu někomu poskytnou, ztrácí možnost kontrolovat jejich existenci a nakládání s nimi (tzv. nad nimi ztrácí moc).

Zdroj: mluvčí policie – Gabriela Pokorná

Foto: Policie ČR