KRNOV | Charita hledá dobrovolníky z řad studentů střední zdravotnické školy nebo s ošetřovatelským či zdravotním vzděláním, a také i ty, kteří mají vztah k seniorům a nemocným a chtěli by nám pomoci v případě uvedení našich terénních služeb do karantény.

Foto: Charita Krnov

Již nyní zdravotní sestřičky a pečovatelky navštíví dohromady 60 domácností denně v Krnově a blízkém okolí. K tomuto množství neustále přibývají klienti, kteří byli propuštěni z nemocnice do domácího léčení. Jen tento týden se jedná šest nových lidí. Při počtu navštívených domácností jsme ohroženi možností onemocnět a toto riziko se s novými lidmi, které doposud v péči nemáme a neznáme je, zvyšuje. I přesto služby neodmítáme a poskytujeme je nadále. Naštěstí už pracujeme s odpovídajícími ochrannými pomůckami, které nám vystačí momentálně na deset dní.

Za každý den, kdy můžeme uskutečnit návštěvu a službu v domácnostech našich uživatelů, jsme moc rádi. Pokud se stane, že terénní služby skončí v karanténě, máme zjištěno, že deset našich uživatelů z šedesáti nebude mít vůbec nikoho, ani rodinné příslušníky, kdo by poskytl pomoc.

Proto prosím, Vás dobrovolníky, přihlaste se nám, ať o Vás víme v případě naši karantény a zajistíme tyto osamocené lidi.

Více informací na e-mailu: monika.dudova@krnov.charita.cz, tel. 725 104 441.

Moc vám děkujeme za případnou pomoc, opatrujte se, zdraví všem přejeme Monika Dudová, ředitelka Charity Krnov