MSK | Občané Moravskoslezského kraje, kteří jezdí linkovými autobusy nebo regionálními vlaky, by měli od 10. prosince počítat s novými jízdními řády a s dalšími novinkami, zejména na železnici. Rozsah regionální dopravy zůstává stejný, také tarif pro příměstskou dopravu se nezmění a jízdné nepodraží.

Foto: STA Bruntálsko

„Chceme, aby se s každou změnou v dopravě zvýšil komfort cestování veřejnou dopravou pro obyvatele Moravskoslezského kraje. Připravujeme je tak, aby veřejná doprava byla efektivní, rychlejší a jednodušší, zvýšila se kvalita dopravního spojení mezi jednotlivými městy a obcemi a dopravovali jsme se ekologičtěji,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka s tím, že Moravskoslezský kraj má zájem na tom, aby veřejnou dopravou jezdilo co nejvíce cestujících, aby pro ně bylo výhodné nechávat auta doma.
Tarif na železnici v Moravskoslezském kraji

V souvislosti s přechodem na nové smluvní uspořádání s dopravci na železnici v Moravskoslezském kraji dochází od 10. prosince i ke změnám v tarifu. Pro cestování regionálními vlaky v rámci Moravskoslezského kraje bude nově nabízen primárně Tarif ODIS. Při nákupu jízdenky u pokladny, v prodejním terminálu ve vozidle, u průvodčího ve vlaku, v eshopu ČD či v aplikaci MůjVlak bude cestujícímu primárně nabídnuto odbavení v Tarifu ODIS, alternativně pak jízdné v celostátním tarifu SJT (One Ticket). Pro maximální využití integrovaného jízdného ODIS doporučujeme cestujícím pořídit si ODISku, která pro pravidelné i občasné cestování nabízí nejvýhodnější jízdné, popř. mobilní aplikaci ODISapka. Celosíťové produkty dopravce ČD (Aplikace IN100, Celodenní jízdenka, Skupinová víkendová jízdenka, Letní skupinová jízdenka, Jízdenka na léto, režijní výhody aj.) a mezinárodní jízdenky budou i nadále uznávány.

Pro cestujícího se tedy mnoho nezmění. Pokud cestuje na jednorázové jízdenky, odbaví se i nadále na pokladní přepážce ve stanici, kde sdělí svou cílovou stanici a obdrží automaticky jízdenku v Tarifu ODIS. Pokud stanice nemá otevřenu pokladnu, může se cestující odbavit prostřednictvím žlutého validátoru (je-li jím stanice či vozidlo vybaveno), resp. u průvodčího ve vlaku. Pokud cestující využíval k nákupu jízdenek e-shop ČD nebo mobilní aplikaci Můj vlak, může si v ní jízdenky kupovat i nadále – budou automaticky vydány v tarifu ODIS. Samozřejmě je možné využít i mobilní aplikaci ODISapka, která umí prodat jízdenku u konkrétního vyhledaného spojení v rámci ODIS, včetně přestupu na autobusy či MHD.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Změny v Tarifu ODIS
Změna v oblasti přepravy zavazadel a jízdních kol:
Od 10. prosince 2023 jsou kola a koloběžky vyjmuty z nároku na bezplatnou přepravu jako zavazadla k 24hodinové, 3denní a dlouhodobé časové jízdence.

Kola, elektrokola, koloběžky a elektrokoloběžky s průměrem kola menším než 12 palců (30,48 cm) se nově přepravují bezplatně, pokud mají průměr kola větší než 12 palců, je přeprava zpoplatněna:

V tarifní oblasti REGION jednorázovou jízdenkou pro kolo ve výši 40,- Kč nebo 24hodinovou celosíťovou jízdenkou v ceně 100,- Kč.

V tarifní oblasti OSTRAVA XXL přestupní 60minutovou jízdenkou pro kolo ve výši 15,- Kč nebo 24hodinovou jízdenkou v ceně 50,- Kč.

Tarifní úpravy v oblasti REGION
V tarifní oblasti REGION se ceny jízdného nemění, pouze je rozšířena nabídka dlouhodobých časových jízdenek o 365denní, resp. 12měsíční i u slevových kategorií, kde doposud nabízena nebyla (děti, studenti, důchodci a občané nad 65 let).

Přeprava psů a zavazadel je nově zpoplatněna částkou 15,- Kč.

Zdroj: MSK