JESENÍKY | Ředitelství silnic a dálnic ČR oznamuje instalaci nového dopravního značení u silnice I/44 vedoucí přes Červenohorské sedlo. Reflexní tabule vysoko nad zemí upozorňují na nebezpečný úsek mnohých nehod. Varovné nápisy v několika cizích jazycích doplňují tematické symboly a všeříkající kostlivci s kosou.

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Nepřehlédnutelné značky po obou stranách vozovky varují před úsekem smrtelných nehod. Členitý profil široké silnice I/44 láká k nedodržování silničních pravidel, proto na Červenohorské sedlo často vyráží milovníci rychlé jízdy a nesprávného chování za volantem, či za řídítky. ŘSD navrhovalo
i předkládalo technická řešení nelichotivé situace spočívající v instalaci mobilních nízkých středových svodidel před a za zatáčky. Možné zklidnění dopravy nakonec nebylo přijato dopravními experty.

Správa Olomouc je připravena na Červenohorském sedle realizovat jakákoli technická opatření, která zabrání úmyslnému překračování nejvyšší povolené rychlosti a porušování pravidel BESIP. Technické prostředky však musí schválit Policie ČR a osazení stanoví příslušný správní úřad. V tomto ohledu se podařilo prosadit použití zmíněných tabulí podpořených dopravními knoflíky u středové dělicí čáry. Vodorovné značení uprostřed komunikace se bude aplikovat na další úseky silnice I/44, rozšíření preventivních opatření proběhnou zjara příštího roku.

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR